Jotta kirjoitukset kävisivät toteen

Populaarikulttuuri on hyödyntänyt niin sodassa kuin rakkaudessa ajatusta kohtalon, sisäisen ja usein salatun suunnitelman toteutumisesta.

Mutta kohtalo oli määrännyt, että hänestä oli tuleva don ja samalla asettanut hänet Fanuccia vastaan, jotta hän valitsisi oman tiensä. … Vaimo sai nähdä miehensä heittävän yltään mitättömän pelkurin suojavärin sillä hetkellä kun hän valmistautui seuraamaan kohtaloaan. Hän aloitti myöhään, hän oli 25 vuotta vanha, mutta hän oli valmis heti puhkeamaan täyteen loistoonsa.                            Mario Puzo: Kummisetä

C.G.Jung on sanonut, että onnellisuutta on se, että ihminen saa toteuttaa kohtalonsa.

Jung tarkoittaa tässä jokaisen yksilön oman idean toteutumista. Kuten ihmisellä ja kaikella maailmassa on ideansa, myös yksilöllä on oma ideansa.

Oman idean toteuttaminen on sitä, kun ihminen elää ja toimii koko sydämellään, koko olemuksellaan. Samalla se on interpersoonallista, ei vain itseä, vaan muita ihmisiä ja maailmaa varten. Siksi toteutumiseen liittyy myös jostakin luopuminen, vähintään oman mukavuudenhalunsa uhraaminen. Tämä voi olla lasten kasvattamista, se voi olla työnsä tekemistä yhä paremmin tai se voi olla laajempi vaikuttaminen.

Samalla se vastaa yhdestä näkökulmasta kysymykseen, mitä tarkoittaa olla ihminen.

Kohtalonsa täyttäminen on jotakin, minkä kokee todella omakseen ja mitä on valmis tekemään vastustuksesta huolimatta. Usein toteuttaessaan jotakin merkityksellistä tuntee, että vastuksetkin ovat sitä varten, että tekeminen ja sen laatu kirkastuvat. Esteet ovat polku parempaan.

“If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on.” Steve Jobs

Sen sijaan, että ihmisiä rohkaistaisiin löytämään se, mitä varten he ovat täällä, heidät opetetaan tyytymään vähään. Ennen kaikkea koulu ja opiskelu opettaa suorittamaan – ja tämä jatkuu työelämässä. Omaksi koetun toteuttaminen on kuitenkin ennen kaikkea luomista, kaukana suorittamisesta.

Jotta en vain eläisi elämääni, vaan loisin sitä. Goethe

Usein tämä luomistyö edellyttää tietoiseksi tulemista elämän merkityksestä ja oman elämän tarkoituksesta. Mutta kuten historia on osoittanut, tämä ei ole välttämätöntä. Toisinaan riittää vahva tunne oikeasta suunnasta, joka antaa tarvittavan voiman itsensä varassa (ja edes yhden ihmisen uskoessa siihen) lähteä toteuttamaan kohtaloaan, toisinaan paljon omaa elämää suurempaa.

Tällä viitataan siihen syvimpään itseen ihmisessä, joka tunnistaa merkityksen ja tarkoituksen sen kohdatessaan: niin itsessään, toisissa ihmisissä kuin maailmassa, myös tekojen muodossa.

Kohtaloaan voi myös yrittää väistää. Tiedostamatonta väistämistä tapahtuu päivittäin huonojen valintojen muodossa.

Paremmat, oikealta tuntuvat valinnat johtavat kohtalon eli parhaan mahdollisen itsen toteutumiseen.

Ja omia valintojaan voi peilata esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:

  • Tuntuuko tämä valinta oikealta?
  • Olenko totta itselleni?
  • Onko valintani linjassa sen kanssa, millaiseksi haluan olla kehittymässä?
  • Ovatko tämän valinnan seuraukset osa maailman palveluksessa olemista?

Milloin sinusta on viimeksi tuntunut siltä, että ”kirjoitukset” käyvät sinun kohdallasi toteen?